Уважаеми Колеги,

От 01.04.2023 г. влизат в сила нови условия, относно възнагражденията, дължими за сродни на авторските права при използването на рекламни клипове. Взимайки предвид нарастнащата инфлация, липсата на актуализация на стойностите от 2006г. насам и следване на икономическата логика са приети нови минимални защитни прагове при формиране на стойностите на възнагражденията за права.

Подробна информация за корекциите на възнаграждениято можете да получите на странацата на ГАРД в посочения линк:

Минимални защитни прагове