За Нас

АРТИСТАУТОР

„АртистАутор“ е организация за колективно управление на права. Сдружението  се грижи за колективно представителство, управление и защита на правата на артистите-изпълнители в Република България от 1998 г. насам. В АртистАутор членуват над 340 професионални български артисти-изпълнители.

Съгласно Българското законодателство АртистАутор може да събира и разпределя възнаграждения, както и да договаря размера на възнагражденията, които се дължат на артистите-изпълнители при вторично използване на аудио-визуални произведения с тяхно участие.

АРТИСТАУТОР е регистрирано в Министерство на културата в регистъра на сдруженията за колективно управление на права по чл.94 от Закона за авторското право и сродните му права с последна промяна на обстоятелствата регистрирана към дата: 21.11.2018г.

Председател

Любомир Младенов

  Управителен съвет

  Веселин Калановски

   Ани Василева

    Момчил Степанов

     Александър Воронов

      Изпълнителен директор

      Симеон Христов

       Юридически съветник

       Иван Янков

        Финансов отдел

        Маргарита Арабаджиева

         Диана Велчева