Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на Сдружение “АртистAутор” Ви уведомява, че зимната сесия за изплащане на изпълнителските възнаграждения, съгласно чл. 77 и чл. 78 от ЗАПСП ще започне на  21.11.2022г. /понеделник/ и ще продължи до 16.12.2022г. /петък/

 След обсъждане от Управителния съвет и администрацията на АртистАутор бе взето решение възнагражденията да бъдат изплащани по банков път.

За целта ще е необходимо ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ИЗТЕГЛИЛИ И ПОПЪЛНИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА СОБСТВЕНОРЪЧНО, публикувана на сайта на АртистАутор www.artistauthor.bg  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да го направят и ни я изпратят/сканирана или снимана/ на artistauthor@abv.bg.

Само след получаване на коректно попълнена декларация ще можем да Ви преведем възнагражденията по посочената от Вас банкова сметка.

Декларация АА – 2020 

 

УС на АртистАутор