Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на Сдружение “АртистAутор” Ви уведомява, че зимната сесия за изплащане на изпълнителските възнаграждения, съгласно чл. 77 и чл. 78 от ЗАПСП ще започне на  22.11.2021г. /понеделник/ и ще продължи до 17.12.2021г. /петък/

Предвид настоящата ситуация и изискванията на МЗ и РЗИ и след обсъждане от Управителния съвет и администрацията на АртистАутор бе взето решение възнагражденията за зимната сесия да бъдат изплащани по банков път. Вярваме, че по този начин ще избегнем всички неудобства продиктувани от наложените от държавните органи мерки и ограничения .

За целта ще е необходимо ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ИЗТЕГЛИЛИ И ПОПЪЛНИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА СОБСТВЕНОРЪЧНО, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да го направят и ни я изпратят/сканирана или снимана/ на artistauthor@abv.bg.

Декларация АА – 2021

Само след получаване на коректно попълнена декларация ще можем да Ви преведем възнагражденията по посочената от вас банкова сметка.

 

УС на АртистАутор