Сдружението на артистите-изпълнители АртистАутор подкрепя и приветства действията на колегите от Филмаутор в защита на законните право на възнаграждение при използване на интелектуалния им труд.

През годините АртистАутор е  поддържал партньорски взаимоотношени с всички организации за колективно управление на права, защото имаме общата кауза, а именно да защитаваме интересите на правоносителите и да договаряме адкватни възнаграждение за използването на техния труд.

Недупостимо е в държава член на Европейския съюз да не съществува работещ механизъм за утвърждаване на тарифи след като е извървяна цялата процедура за водене на преговори определена в Закона за авторското право и сродните му права. Провонсителите не получават никакви възнаграждения години наред докато ползвателите продължават да ползват творческия им труд, генерирайки печалби.

АртистАутор подкрепя напълно жалбата на Филмаутор, изпратена до Европейската комисия на 13 ноември, във връзка с несъответствията на българския Закон за авторското право и сродните му права с европейското законодателство.