Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на Сдружение “АртистAутор” Ви уведомява, че лятната сесия за изплащане на изпълнителските възнаграждения, съгласно чл. 77 и чл. 78 от ЗАПСП ще започне на  19.06.2023г. /понеделник/ и ще продължи до 14.07.2023г. /петък/

Възнагражденията за лятната сесия ще бъдат изплащани по банков път, като тези за дублажните версии ще бъдат превеждани от 01.07.2023г. поради забава в отчетите на телевизиите.

За целта ще е необходимо ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ИЗТЕГЛИЛИ И ПОПЪЛНИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА СОБСТВЕНОРЪЧНО, публикувана на сайта на АртистАутор www.artistauthor.bg  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да го направят и ни я изпратят/сканирана или снимана/ на artistauthor@abv.bg.

Само след получаване на коректно попълнена декларация ще можем да Ви преведем възнагражденията по посочената от вас банкова сметка.

Декларация-АА 

 

УС на АртистАутор