Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на Сдружение „АртистАутор” Ви уведомява, че на 23 юни 2022г. /четвъртък/ от 18:30 часа, в Театро гр.София, ул. Върбица № 12 ще се проведе Отчетно Общо събрание.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на АртистАутор за 2020г.
  2. Финансов отчет на Сдружението за 2020г.
  3. Отчет на адвокатската кантора.
  4. Разни

             При липса на кворум, Общото събрание ще бъде отложено с един час /19:30 часа/ и ще се проведе на същото място, независимо от броя на явилите се членове на Сдружението.

 

УС на Артистаутор