Ползватели

ТАРИФИ

Тарифа за възнагражденията, дължими от ползвателите за сродни на авторските права при възпроизвеждане и разпространение на произведения от каталога на АртистАутор.

Тарифа за възнагражденията, дължими от ползвателите за сродни на авторските права при възпроизвеждане и разпространение на чуждестранни произведения адаптирани на български език зублажни версии

Тарифа за размера на възнагражденията, дължими от ползвателите на филми и други аудиовизуални произведения от репертоара на АртистАутор, при предлагане по безжичен път или по кабел (включително чрез интернет и мобилни платформи) на достъп на неограничен брой лица до произведенията по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всяко едно лице.

 

Тарифа за размера на възнагражденията, дължими от ползвателите, при използване на части от аудиовизуални произведения от репертоара на АртистАутор