Членство

В Сдружение АРТИСТАУТОР членуват над 300 професионални български артисти-изпълнители.

Списък-членове

АртистАутор извършва представителство в две направления: на изпълнители на главни роли в киното и на озвучаващите артисти-изпълнители. Съгласно Устава на Сдружението това могат да бъдат изпълнители, които представят, рецитират, играят, коментират, озвучават роли или осъществяват по друг сходен начин участие в създаването на аудио-визуални произведения. Всички те са носители на права, сродни на авторското, които произтичат от участието им в създаването на авторско произведение.

Всяко пълнолетно лице, което притежава качеството артист-изпълнител и е носител на права сродни на авторското, може да стане член на сдружението. В АртистАутор могат да членуват и наследници на горепосочените лица, като правата на артистите-изпълнители са с продължителност 50 години. Накрая, но не на последно място, членове на сдружението могат да бъдат и юридически лица, които управляват или са носители на права, сродни на авторското. Изискванията към кандидатите за членство в АртистАутор са да споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, да изпълняват неговия Устав и да заплащат редовно членския си внос.

За придобиване на членски права следва да подпишете Договор за членство, с който се възлага на “АртистАутор” да Ви представлява и защитава Вашите права пред ползвателите и съда, съгласно Устава на Сдруженето.