Директивата за авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар беше приета с мнозинство от 348 вота в Европейския парламент. „Това е безпрецедентна победа за европейските творци, които вече ще имат възможност да упражняват правата си и да получават справедливо възнаграждение от платформи като YouTube“ – коментира Андерс Ласен, президент на GESAC*.

Приемането на Директивата беше подкрепено с мащабни кампании из цяла Европа от множество организации, творци, журналисти, музиканти, композитори и автори на съдържание от всички сфери на творчеството, разпространявано в интернет.

Директивата регулира дейността на големите дигитални платформи за видеосподеляне, които вече няма да могат да печелят от онлайн съдържание за сметка на неговите създатели. Тя стимулира лицензионни решения, чрез които правоносителите ще дават разрешение на платформите да съхраняват и да предоставят улеснен достъп на своите потребители до по-голям обем съдържание.

В отговор на опасенията на интернет компаниите, че разпоредбите на Директивата ще имат ограничаващ ефект по отношение свободата на словото, президентът на CISAC Жан Мишел Жар коментира: „Това, което отличава демокрацията от хаоса, е формулирането на правила, които гарантират равенство за всички, а в цифровата епоха това разбиране е необходимо повече от всякога“.

Приемането на Директивата е добра новина и за потребителите. Лицензиите ще покриват качваното от тях защитено съдържание и по този начин те ще продължат да развиват своите канали, както досега. Директивата не отменя свободното създаване и споделяне на съдържание с цел критика, пародия, карикатура и др.

За стартиращите компании е предвиден по-лек режим, който ще им позволи да се разрастват бързо и законно.

Предстои одобрение от Съвета на Европейския съюз в началото на април, а след това процедура по одобрение от държавите-членки. След публикуването на Директивата в Официалния вестник на Европейския съюз всяка държава-членка на ЕС ще разполага с две години да хармонизира националното си законодателство.

 

Източник: http://musicautor.org